ช่องทางการชำระเงิน

# สัญลักษณ์ สถาบันการเงิน Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6 ธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน)
7 ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)
8 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
9 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
10 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
11 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
12 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 10 บาท
สัญลักษณ์ จุดให้บริการรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส / Counter Service 15 บาท