กรณีพบปัญหาการรับสมัคร
หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบรับสมัคร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้ - เข้าสู่ระบบ ด้วย เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ - คลิกที่เมนู "ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่" - พิมพ์ข้อความหรือรายละเอียดที่ต้องการส่ง จากนั้นคลิกที่ไอคอน
กรณีสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ


39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายรับเข้าศึกษา : 0 2549 3613-5 , FAX : 0 2577 5028