ประชาสัมพันธ์

รอบการสมัคร TCAS   รายละเอียดการรับสมัคร ม.6/กศน. TCAS คลิกที่
 

 

รอบการสมัคร TCAS4 Direct Adimission_รอบ1 รับสมัครวันที่ 23-30 พ.ค. 65 รายละเอียดการรับสมัคร ม.6/กศน. TCAS คลิกที่

รอบการสมัคร TCAS4 Direct Adimission_รอบ2 รับสมัครวันที่ 1-6 มิ.ย. 65 รายละเอียดการรับสมัคร ม.6/กศน. TCAS คลิกที่
รอบการสมัคร รับตรง 2 เพิ่มเติม ปวช./ปวส./กศน. สายอาชีพ เปิดรับสมัครวันที่ 25 พ.ค.-6 มิ.ย. 65 รายละเอียดการรับสมัคร ปวช./ปวส./กศน. คลิกที่นี่