ประชาสัมพันธ์

รอบการสมัคร โควตา ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ รับสมัคร วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย.64   รายละเอียดการรับสมัคร ปวช./ปวส./กศน. คลิกที่นี่
รอบการสมัคร TCAS 1 Portfolio ม.6  รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. - 17 ธ.ค.64  รายละเอียดการรับสมัคร ม.6/กศน. TCAS คลิกที่นี 

รอบการสมัคร MOU 1 ปีการศึกษา 2565 ม.6/ปวช./ปวส. (สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สมัครสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อเท่านั้น)  บันทึกข้อมูลในระบบและพิมพ์ใบชำระเงิน วันที่ 10-22 พ.ย. 64 รายละเอียดการรับสมัคร MOU 1 ม.6/ปวช./ปวส

รอบการสมัคร โควตานักกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. - 17 ธ.ค. 64 รายละเอียดการรับสมัคร โควตานักกีฬาดีเด่น