ประชาสัมพันธ์

รอบการสมัคร โควตา ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ รับสมัคร วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย.64   รายละเอียดการรับสมัคร ปวช./ปวส./กศน. คลิกที่นี่
รอบการสมัคร TCAS 1 Portfolio ม.6  รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. - 17 ธ.ค.64  รายละเอียดการรับสมัคร ม.6/กศน. TCAS คลิกที่นี่