ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์

*** ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ Tcas3 คลิกที่นี่***


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  (กลุ่ม ปวช. / ปวส. /กศน. สายอาชีพ)

รอบรับตรง (ปวช./ปวส./กศน. สายอาชีพ) -2 รับสมัครวันที่ 29 พ.ค. 2566 - 4 มิ.ย. 2566  ศึกษาระเบียบการ คลิกที่นี่

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 2566 คลิกที่นี่**

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

 รอบ TCAS 4 รับสมัครวันที่ 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566 ศึกษาระเบียบการคลิกที่นี่

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 2566 คลิกที่นี่**

 รอบ TCAS 4-2 รับสมัครวันที่ 5 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2566 ศึกษาระเบียบการคลิกที่นี่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------