ประชาสัมพันธ์

# เปิดรับสมัคร รับตรง รอบ 3 (ม.6 ปวช. ปวส.) สมัครวันที่ 16-24 มิย 65

ยังไม่เคยสมัคร คลิกเมนู "ลงทะเบียนสมัคร" หากเคยสมัครแล้ว คลิกเมนู "เข้าสู่ระบบ"

ผู้สมัคร จะต้องไม่ติดสิทธิ์ในระบบ TCAS (ทปอ.) หรือยืนยันสิทธิ์กับ ม. อื่น มิฉะนั้นการสมัครจะเป็นโมฆะ

ดูรายละเอียด ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม (คลิก)