เมนู RMUTT

ประกาศ


  รายละเอียด รอบ โควตา MOU2 รับสมัคร วันที่ 12 - 30 เมษายน 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่เคย ลงทะเบียน ในระบบไว้แล้วให้ "เข้าสู่ระบบรับสมัคร" แล้วเลือกเมนู สร้างใบสมัคร จากนั้นเลือกรอบการสมัคร โควตา MOU2 ทำการสมัครให้เสร็จสิ้น

ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโควตา MOU 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียน ในระบบให้ทำการลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นให้ "เข้าสู่ระบบรับสมัคร" แล้วเลือกเมนู สร้างใบสมัคร จากนั้นเลือกรอบการสมัคร โควตา MOU2 ทำการสมัครให้เสร็จสิ้น

  รายละเอียด รอบ รับตรง ปวช./ปวส./กศน. รับสมัคร วันที่ 3 - 30 เมษายน 64 เว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

  รายละเอียด รอบ TCAS2 Quota ม.6/กศน. รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 เว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

 รายละเอียด โควตานักกีฬา รับสมัคร วันที่ 20 ต.ค.63 - 30 เม.ย.64 เว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.) ตามประกาศสามารถสมัครในรอบ สอบตรง เพิ่มเติม(ไม่เสียค่าสมัคร) เฉพาะสาขาที่เรียกเพิ่มเติม (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 – 24 มี.ค. 64 เวลา 24.00 น.) โดยการ เข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่เมนู สร้างใบสมัคร

  รายละเอียด รอบ สอบตรง ปวช./ปวส./กศน. รับสมัคร วันที่ 23 ม.ค. - 15 ก.พ. 64 เว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

  รายละเอียด โควตา Portfolio ปวช./ปวส. รับสมัคร วันที่ 21 ก.ย. - 8 พ.ย. 63 เว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่