ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  (กลุ่ม ปวช. / ปวส. /กศน. สายอาชีพ)

รอบ โควตา ปวช. / ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 66 คลิกเพื่อดูรายละเอียดก่อนทำการสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

รอบ TCAS1 Portfolio เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 66 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดก่อนทำการสมัคร

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัคร ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่