RMUTT

ประกาศ


25 - 27 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัคร TCAS5 รอบเพิ่มเติม (ฟรี) สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ TCAS5

ระบบนี้ ไม่ได้ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้สมัครในระบบของ ทปอ. หากพบว่าผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิค้างในรอบ TCAS ก่อนหน้านี้ จะถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ ไม่ผ่านเงื่อนไขการรับสมัครเบื้องต้น

ปวช./ปวส./กศน.

ปวช./ปวส./กศน. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่

ม.6

ม.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่

ผู้สมัครวุฒิ ม.6 หลังจากสมัครที่นี่เสร็จแล้ว ควรต้องไปสมัครสมาชิกในระบบของ ทปอ. ที่ https://student.mytcas.com เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ"

อื่นๆ