ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
(กลุ่ม ม.6) (TCAS4)

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS4-2
วันที่ 18 มิถุนายน 2567**
ดูรายละเอียด

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS4
วันที่ 6 มิถุนายน 2567** 
ดูรายละเอียด

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) (รับตรง)

**ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
รอบรับตรง-2 วันที่ 1 มิถุนายน 2567**
ดูรายละเอียด

 

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับสมัคร
ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่