ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) (รับตรง)

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 เมษายน 2567**

ดูรายละเอียด

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
(กลุ่ม ม.6) (TCAS2-2)

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 เมษายน 2567**
ดูรายละเอียด

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) (สอบตรง)

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2567**
ดูรายละเอียด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
(กลุ่ม ม.6)-2 (เพิ่มเติม)

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**
ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

โควตานักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทุกประเภท

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)-2 (เพิ่มเติม)

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**

 

 

 

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัคร ปีการศึกษา 2567
คลิกที่นี่