RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 สร้างใบสมัครใหม่ค่ะ หรือหากจะขอเปลี่ยนสาขาลำดับที่2 ให้ถ่ายบัตรประชาชนเข้ามาที่เมนูส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ค่ะ พร้อมรหัสสาขาที่ต้องการ จีรนันท์ สุขานนท์ (เจ้าหน้าที่) 31 ตุลาคม 2562, 09:14