RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 - อัพโหลดไฟล์เลยครับ ถ้าไม่อัพก็ไม่มีข้อมูลในการพิจารณาเพื่อประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- หมายเหตุ อยู่หน้าไหนครับ ในระบบไม่มีคำนี้นะครับ
ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 8 ตุลาคม 2562, 06:23
2 โหลดได้นะคะ โหลดก่อนจ่าย หรือจ่ายก่อนค่อยมาโหลดก็ได้ปกตินะคะ พอดีเพื่อนจ่ายก่อนแล้วมาโหลดที่หลังก็โหลดได้ปกติค่ะ ศุภรัตน์ ประภาศิริ 11 ตุลาคม 2562, 16:04