RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 ธนาคารอะไรครับ ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 3 ตุลาคม 2562, 13:09
2 กรุงเทพครับ ชนินทร์ ทิมแก้ว 3 ตุลาคม 2562, 13:10
3 อันนี้จ่ายเงินไม่ได้เลย หรือ จ่ายเงินแล้วสถานะยังไม่ขึ้นครับ ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 3 ตุลาคม 2562, 13:12
4 จ่ายไม่ได้ครับ ชนินทร์ ทิมแก้ว 3 ตุลาคม 2562, 13:13
5 มีธนาคารอื่นหรือเซเว่นอยู่ใกล้ไหมครับ ไปจ่ายเงินที่นั่นก่อนได้ครับ ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 3 ตุลาคม 2562, 13:18
6 ถ้าจ่ายได้แล้วจะดูยังไงครับว่าชื่อเข้าแล้ว ชนินทร์ ทิมแก้ว 3 ตุลาคม 2562, 13:20
7 เข้าสู่ระบบ มาตรวจสถานะการชำระเงินได้ในวันถัดไป หรือ ไม่เกิน 3-5 วันทำการ ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 3 ตุลาคม 2562, 13:21
8 เข้าสู่ระบบแบบที่สมัครเลยใช่ไหมครับ ชนินทร์ ทิมแก้ว 3 ตุลาคม 2562, 13:23
9 ครับที่เดียวกับตรง พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ฤทธิชัย บ่อศีล (เจ้าหน้าที่) 3 ตุลาคม 2562, 13:24