RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 สรุปว่าเลือก สาขาที่ 1 ผิด หรือ สาขาที่ 2 ผิดครับ
ถ้าสาขาที่ 1 ผิด สร้างใบสมัครใหม่ได้เลยครับ
ฤทธิชัย บ่อศีล 27 กันยายน 2562, 18:06
2 เลือกสาขาที่ 1 ผิดคะ ไม่ทราบว่าจะสร้างใหม่ได้ยังไงคะ คีตะภัทร ภิบาล 27 กันยายน 2562, 18:57
3 ไปเมนู สร้างใบสมัครแล้วเลือกสาขาอื่นได้เลยครับ ฤทธิชัย บ่อศีล 27 กันยายน 2562, 21:04
4 ไปแล้วคะ แต่มันยังขึ้นให้เลือกสาขาที่ 2 อยู่ อันนี้ต้องเลือกสาขาที่ 2 ก่อนรึเปล่าคะ ถึงจะสร้างใบสมัครใหม่ได้นะคะ คีตะภัทร ภิบาล 27 กันยายน 2562, 21:37
5 ทั้งนี้ใบสมัครเก่าเลือกแต่สาขาที่ 1 สาขาที่ 2 ยังไม่ได้กดเลือกนะคะ คีตะภัทร ภิบาล 27 กันยายน 2562, 21:37
6 1 ใบสมัคร โปรแกรมจะบังคับให้เลือก 2 สาขา ถ้าเลือกครบ 2 สาขา ก็จะ สร้างใบใหม่ได้
ฤทธิชัย บ่อศีล 27 กันยายน 2562, 21:40
7 ขอบคุณคะ คีตะภัทร ภิบาล 27 กันยายน 2562, 22:55