RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา สอบถามได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทร. 0 2549 3613 , 0 2549 3614 และ 0 2549 3615

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทร. 0 2549 3610 , 0 2549 3611 และ 0 2549 3612

ในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.
หรือแจ้งผ่าน Facebook : www.facebook.com/oregrmutt
พร้อมแนบปัญหา โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ฤทธิชัย บ่อศีล 27 กันยายน 2562, 10:16