RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 ให้ผู้สมัครถ่ายภาพบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอแก้ไข โดยส่งมาทางเมนู "ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่" (ผ่านเมนูนี้เท่านั้น) พร้อมข้อความ ข้าพเจ้านาย/นางสาว ...........................ขอแก้ไขสาขาอันดับที่ 2 ในใบสมัครเลขที่ ......... ศศิมา ประเสริฐกรรณ์ 25 กันยายน 2562, 14:56