เข้าสู่ระบบ

** สำหรับผู้สมัครเข้าระบบโดยใช้ หมายเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่ตั้งไว้ตอนลงทะเบียน

** สำหรับเจ้าหน้าที่และอาจารย์เข้าระบบโดยใช้ บัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ชุดเดียวกับ Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ